Pravidla účasti

Podmínky zapojení v programu „Pomáhám soc. dem.“ :

Registrace probíhá po přihlášení do projektu „Přátelé sociální demokracie“. Po online registraci dostane dobrovolník potvrzovací e-mail s kontaktem na krajského koordinátora. Každý registrovaný dobrovolník získá po setkání se svým koordinátorem kartičku dobrovolníka a tričko s logem www.mojesocdem.cz. Po registraci může začít získávat body v bonusovém programu (tuto možnost může odmítnout zaškrtnutím příslušného políčka).

Registrací dobrovolník souhlasí s využitím svých osobních údajů, vč. osobních údajů citlivých ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, Českou stranou sociálně demokratickou, se sídlem v Praze, Hybernská ul. 7, IČO 409171 (dále jen ČSSD). V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, dává registrovaný dobrovolník ČSSD souhlas s využitím obrazových či zvukových záznamů týkajících se jeho osoby pro účely užití obvyklým způsobem ve všech komunikačních médiích, včetně jejich dalšího případného zpracování a to po dobu trvání a na dobu 5 let od ukončení členství v projektu „Přátelé sociální demokracie“.