Že je zpravodajství ČT pravicové? Nesmysl - právě naopak!

 

Čtu a poslouchám řeči o tom, v jakou peleš nepříčetných pravičáků se v posledních letech proměnila čtyřstohlavá redakce zpravodajství ČT. Jak neprostupnou síť zde zbudovali pro příjem nových pracovníků - včetně uklízeček, vrátných a udržbářů - kterou prý nepronikne jediná dušička, v jejímž záhybu by se schovával sebenepatrnější zárodek potenciální levicové myšlenky. Jak se prý tohle vědecky hlídá a zdokonaluje i s pomocí ultrazvukového, magnetického i laserového prosvěcování hlav nových uchazečů a uchazeček, a jak jediné varovné pípnutí kontrolního přístroje znamená konec nadějím a trudnomyslné klopýtání odmítnutého uchazeče z blýskavé Kavčí hory dolů do šedivého města a ještě šedivější budoucnosti.

Jak říkám, poslouchám a čtu si tyhle řeči a uvědomuji si, že většinu lidí musí v téhle souvislosti napadnout následující otázka: jsou ty pověsti pravda či nepravda? Je pravicová zaťatost pracovníků ČTskutečně až do téhle nestvůrné míry vypjatá? Je něco takového v demokratickém státě vůbec možné? Říkám, že se tak ptá většina lidí, mezi které se ovšem já sám nepočítám. Vím totiž - jako jeden z mála v téhle republice - že skutečnosti víc odpovídá možnost první, ale že jde v tomto specifickém případě o pravdu velmi zvláštního druhu.Totiž o pravdu uměle vytvořenou k oklamámí veřejnosti. O fantasticky vymyšlenou a uměle zbudovanou kulisu, před níž se všechno shora uvedené na Kavčích horách skutečně odehrává a jako doprovod k tomu se i co nejhoroucněji a hlavně nejpravicověji mluví, vzývá i agituje, což ovšem v celku nepředstavuje nic jiného než neslýchaný podvod. Protože na opačné straně stejné kulisy, kam není vidět a která je oddělena i zvukově, se s tím větším klidem a soustředěním, nerušeně, pilně a někdy i až do úmoru - a teď pozor - nikoliv pravicově, ale výhradně LEVICOVĚ pracuje. Že v celém souboru tohoto vskutku unikátního jevu jde zkrátka o grandiózní kamuflážní akci, jejímž cílem není nic jiného než přeměnit konglomerát našich lidí nejrůznějších politických názorů v jednolitý levicový národ.

A jakže to mají zpravodajci ČT provést? Nejjednodušeji a přitom nejgeniálněji, jak si jen dovedete představit. Tváří se a mluví - jak už shora naznačeno - pravicově, což jim umožňuje mezi pravicové politiky chodit, bavit se s nimi, dovídat se od nich zajímavé informace, které pak politikům levice předávají, což je ovšem pouhou ouverturou k tomu nejpodstatnějšímu, co má s definitivní platností zlomit naší pravici páteř. Jde o maličkost z rodu těch bořících trůny a tentokrát je jí pečlivý výběr lidí, které si zvou k interview. Všimněte si, jak nápadně často si např. vybírají Marka Bendu, ať už jde o problém jakéhokoliv druhu. Nebo Miroslavu Němcovou. Nebo i Petra Bendla. Myslíte si, že je ten výběr náhodný? Kdepak, oni ti zpravodajci moc dobře vědí, jak moc si naši občané těchto nositelů pravicových ideálů cení a co všechno by pro ně byli ochotni udělat. A tak zpravodajci brouzdají chodbami dolní sněmovny, přehlížejí nabízivé pohledy ostatních pravicových poslanců, kteří by se též rádi koukli, jak jim to po pěti letech na monitoru ještě sluší, ale zpravodajci se těmi pohledy zlákat nenechávají a jdou zaujatě jen za svými kořistnými typy, o nichž vědí, že jen ony vzbudí ve veřejnosti pravé protipravicové nenávistné běsnění, o něž jim jde. A nutno říct, že takto dost jednoduše a víceméně bez velkého usilování se jim dílo daří.

Preference ODS klesly z 35 procent na pocent sedm a zpravodajci už dnes pracují na jejich totálním vyzmizikování k absolutní nule. A až tohle své dílo skončí, obrátí se stejnou vervou na politiky TOP 09. Pak už Kalousek nesejde z monitoru možná ani o přestávkách a zpravodajský tým ČT se v těch dnech už bude na vršku Kavčích hor řadit pomalu k pochodu a následné radostné merendě na Staroměstském náměstí na oslavu úplného a trvalého vítězství levice nad pravicí v České republice. A bude ta jejich radost nelíčená, protože poctivě a s pomocí tradičního českého vtipu vydobyt