ČT je geografickopolitický problém

 

Hned to vysvětlím. Celá repulika je - jak dokázaly poslední komunální volby - levicová. S jedinou výjimkou ovšem - totiž městem Prahou. Dá se tedy říct, že mimopražskou Republiku českou obývají převážně levičáci, kdežto Praha se hemží pravičáky. Pravičáků je v tomto velkém městě zkrátka neurekom a nejvíc se jich shromáždilo na jistém zdejším vršku zvaném Kavčí hory. Což ovšem stále ještě není rekord, protože největší hustota pravicově smýšlejících na jeden metr čtvereční v republice zaznamenává teprve budova na vršku zmíněných hor, zvaná Česká televize, v níž, jak se říká,, ani vrátný nemůže a nesmí být levičák. A právě tady začíná problém.
Velmi hustě zkoncentrováni pravičáci v budově České televize vysílají své samozřejmě pravicově laděné komentáře, úvahy, rozbory atd. nejen do města Prahy, kde jsou většinou přijímány s porozuměním a zájmem, ale i do zbytku republiky převážně levicového, kde pochopitelně vyvolávají reakce přesně opačné. V lehčích případech nechuť, vzdor, které se ovšem se zvyšující se mírou pravicovosti v odvysílaných pořadech stupňují ve zlobu, zášť a často i v hlubokou a začasté - otevřenou a neskrývanou nenávist, zoufalství atd. Což je problém, s kterým by se něco mělo dělat už nikoliv jen pro uchování duševního zdraví našich většinových lidí, ale dokonce i v samotném zájmu zachování jednoty státu. Vždyť štěpení národa mezi přívržence politického (mysli pravicového) směřování, jak je reprezentuje dnešní ČT, a jeho odpůrce, se s probíhajícím časem viditelně víc a víc prohlubuje - a rozštěpený národ jistě není to, oč bychom měli usilovat. Levicový národ a pravicová Česká televize nejdou zkrátka dlouhodobě dohromady. Buď tedy vyměníme národ - anebo aspoň zčásti obměníme osazenstvo budovy na vršku Kavčích hor. Co by mělo jít líp? Co myslíte? Že by opravdu ta výměna národa?