Putnova dryáčnická tvář

 

Ve věci nechuti prezidenta republiky jmenovat M.C. Putnu univerzitním profesorem jsem si až do dnešního rána uchovával neutrální postoj. Vycházel z faktu, že za a/neznám Putnovo vědecké dílo, a že za b/neznám prezidentovy výhrady k tomuto jmenování. Ale stalo se, že při hledání odpovědi aspoň na jeden z těchto sporných bodů jsem narazil na video (určené zřejmě na nejmasovější internetní spotřebu), na kterém se, nasoukaný do kožichu a ruské ušanky stylizuje Putna do role V. Putina, radícího českému voličstvu zpotvořenou ruštinou a tomu též odpovídajícím sarkastickým způsobem, aby volilo prezidentem republiky Miloše Zemana, čímžto - jak Putna naznačuje - vejdeme z žírné Evropy do široširých a pustých krajin zaostalého a barbarského Ruska.

A měl jsem v tu chvíli - aniž bych se musel prolouskávat Putnovými knihami, které jejich autor donesl co nejčerstvěji do televizního studia - jasno. Protože tak něco uboze dryáčnického, zcela zřejmě zaměřeného hlavně na mladé lidi, neznalé historie, neznalé faktu, že i tenhle kožich a tahle ruská ušanka, naražená na Putnovu hlavu, sehrála svou roli při historické bitvě Ruska s německým wehrmachtem, že nebýt možná i té ušanky, nebyl by a neexistoval by co nejpravděpodobněji ani sám M.C. Putna, protože jeho čeští dědové a babičky by v rámci Hitlerova plánu po Hitlerově vítězné válce zmizeli buď v rozřířené Osvětimi, nebo v dalekých končinách u Severního ledového moře, kde by se už děti nerodily.

Buď tohle všechno Putna ví - a přesto svoji nedůstojnou hereckou roli směrem k naší mládeži hraje - v kterémžto případě vydává vysvědčení o svém svědomí a charakteru, anebo to neví, čímž vydává svědectví o s vém nedovzdělání. V obou případech pak sám sebou podporuje prezidentův názor na svou nezpůsobilost stát se univerzitním profesorem.

Lubomír Man