Schwarzenberg jako morální nuzák

 

Usilovně se Karel Schwarzenberg ve spolku se svými kumpány snažil vytesat sama sebe do symbolu hlasatele i strážce veřejné morálky, politika, pro kterého je mravnost posulátem, za kterým je třeba jít za všech okolností a za nějž je třeba obětovat všechno, včetně bohatství, kariéry a vůbec všech pozemských materiálních statků či výhod.
Byla to lež a přetvářka od samého počátku, která se ze svých pracně budovaných falešných výšin ztřítila s velkým třeskem i ostudou v pátečním večerním televizním pořadu ČT 24, po jehož skončení vstal ministr Schwarzenberg ze židle už ne jako rádoby kníže též morální, ale jako člověk morálně pochybný, před pravdou a zřejmými důkazy kličkující jako zajíc, zásadně nedemokratický, sobecký, panský, stavějící svůj zájem kariérního politika, nad zájmy pravdy, všeobecné morálky a dokonce i nad zájem umně vybudovaného obrazu sebe sama jako člověka mravného, příklad, za kterým je třeba jít. Dobrovolně a při plném vědomí spálil ministr tento svůj obraz na oharky následovnými odpověďmi na moderátorovy otázky:
Proč věří víc Kalouskovi než policejnímu prezidentovi? Podle hierarchicky založeného a pansky uvažujícího šlechtice je to naprosto jasné. Lhát přece nemůže ÚSTAVNÍ ČINITEL, lhát může jen policajt.
Proč nemůže Kalousek nemít pravdu, resp. proč nemůže být označen za lháře? Podle Schwarzenberga je odpověď opět nasnadě: Protože bez Kalouska nemůže strana TOP09 existovat. Bez Kalouska by TOP09 zmizela a padla by i vláda P. Nečase. Z toho Schwarzenbergovi logicky plyne, že nemůže lhát Kalousek, ale lže policejní prezident.
Kalousek tvrdí, že vyšetřovateli kauzy nákupu letounů casa Mazánkovi nikdy neposílal esemesku, ale vyšetřovatel ji má jasně v záznamu. Tohle je přece jasný důkaz, že Kalousek lže, ne?
Nikoliv, odpovídá zvěstovatel mravní čistoty Schwarzenberg. Vyšetřovateli mohl do záznamu vpašovat údaj o esemesce nějaký hacker.
Nu a v tomto bodu jistě uznáš, milý čtenáři, už končí veškerá legrace a je třeba tuhle chamraď vyhnat z vlády dřív, než její mravní posleství zalehne a zpotvoří celý národ