Jak premiér Nečas rozumí demokracii

  

Vůbec se mi nechce sledovat ponižující komedii, kterou nám v těchto dnech předvádějí vedoucí politici ODS a TOP 09. Tu galerii šmírácky zahraných tvrdých výrazů a rozhodných slov o tom, že BUĎ - ANEBO. Buď se VV v úterý podvolí a budou souhlasit se vším, co navrhujeme, anebo šmytec - jde se k volbám. Jako kdyby nebylo všechno přesně naopak. Jako kdyby to nebyli právě tito neústupně se tvářící drsňáci obou velkých uvedených stran, kteří té malé a začínající poslušně kývli na její požadavek, o kterém se s ní předtím odmítali vůbec bavit - totiž na požadavek změnit vládní prohlášení a zrušit tři ministerstva. Samozřejmě, je to ostuda, takhle nechlapsky couvnout před něčím tak titěrným a současně po kalouskovsku i odporným a slizkým, ale už se stalo a teď je třeba tuhle trapnou porážku rychle smazat - a to nejlépe tak, že se z ní udělá téměř výhra. A tak premiér na tiskové konferenci svou rozhodnou dikcí oznámí národu, že on a jeho strana i vláda byli vždy pro změnu vládního prohlášení i pro zrušení tří ministerstev, teď to tedy vyhlašují jako svůj neodkladný úkol, a že tak činí právě v okamžiku, kdy ji splněním přesně tohoto požadavku vydírají slizouni z VV (jinak demise ministrů VV a pád vlády), je pouhou shodou okolností. O tom, že by šlo o ústupek nemůže být ani řeči.
Řekl bych, že nejvlastnějším jádrem těchto premiérových slov je jeho sdělení spoluobčanům, že je považuje za tupce, kterým je možno nakukat absolutně všechno. A tohle zřejmě své nejhlubší přesvědření potvrzuje ptemiér na téže tiskové konferenci ještě jednou, když na dotaz jednoho z novinářů, zda ho v jeho elánu pokračovat ve vládnutí nepřibrzďuje vyjádřené přání převážné většiny našich lidí, aby vládu položil a dal tak průchod novým volbám?" odpovídá takto: "Lidé si taky přejí, aby byl znovu zaveden trest smrti." Což si občánku přelož následovně: většina lidí nemá v otázce rozsudku smrti pravdu (jak se dá tohle exaktně zjistit?), z čehož logicky vyplývá, že lid, který je podle ústavy zdrojem veškeré státní moci, nemá pravdu nikdy a v ničem , není tedy třeba brát na jeho názory absolutně žádný ohled a je nutno dělat vždy opak toho, co tento lid chce. Zato má skoro vždycky pravdu on premiér, či takoví jako on.
Přiznám se, že tomuhle jeho povýšenectví co nejupřímněji blahořečím. Je pro mě totiž zárukou toho, že i nadále bude jitřit city všech našich lidí přehlížených i podceňovaných, až nakonec - a pevně věřím, že ještě tohoto roku - nádoba s nastřádanou nevolí vybuchne a přivede k vládě našich věcí ty, kteří demokracii čili vládu lidu ne přežvykují, ale vyznávají.