Klaus jednotvárný až nudný

 Stereotypně se prezident Klaus vyjadřuje k probíhajícím aférám v koaličních stranách. Nejdřív se pohorší nad korupční aférou ve straně Věcí veřejných, jejíž otevření označí za ničení demokracie a dává nám takt na vědomí, že on by poklop nad žumpou věcí veřejných nezvedl. Že by to znamenalo další a další houstnutí smrádečku pod poklopem až do okamžiku, kdy by výbuch pod poklopem zlikvidoval i ten nejposlednější zbytek důvěry našich lidí v demokratické uspořádání, už nezmínil, ale logický výsledek si už lidé domysleli sami.
Že k němu nedospěl náš nejvyšší politický představitel je smutné a smutnější i o to, že naprosto totožně zareagoval i o několik dnů později, když se na veřejnost vyvalila na veřejnost další aféra - tentokrát z lůna Občanské demokratické strany o telefonních hovorech mezi Bémem a lobbistou Janouškem. - A prezident znovu označuje její zveřejnění pro demokracii nejen za škodlivé ale přímo zničující - a to prý docela vrcholově. Vnucuje se poznamenat, že má zřejmě naprostou pravdu - pokud ovšem má na mysli demokracii, jak ji nosí v hlavě on, prezident Klaus, a nikoli tak, jak o ní uvažuje většina našich - a nejen našich - lidí. Protože mezi těmito dvěma pojmy existuje velký a zcela zásadní rozdíl. Protože co to vlastně pan prezident chce? Dávat lidem na odiv a ke sluchu jen věci příjemné a ty opačné schovávat co nejdůkladněji a nejdéle, jak to jen jde? Kde je pak požadavek pravdy, která má být pro každého slušného člověka i politika požadavkem nejvyšším, jak nás to učil T.G. Masaryk? Neměl by si na tento jeho odkaz vzpomenout i náš současný prezident ještě před tím, než na to či ono vyjádří svůj názor? Anebo si jeho poslední výroky máme vyložit tak, že jeho pravda nezajímá? Anebo snad tak, že má být přístupná jen pro někoho, ale před lidmi je ji třeba zakopat nejraději tři metry pod zem? Je tohle autentická prezidentova představa demokracie? A pokud ano, copak si neuvědomuje, že tato jeho představa se kryje jedině s praxí, kterou si pamatujeme z těch nejtruchlivějších období naší historie?