Výzva

 Vážení přátelé,

Skupina našich občanů kolem producenta Fera Feniče činí v těchto dnech důrazné a téměř všemi médií agitované kroky, směřující k přejmenování pražského letiště na letiště Václava Havla. Nejúčinnější pákou k prosazení tohoto požadavku má zřejmě být sběr elektronických podpisů pod předmětnou přejmenovávací výzvou, kterých se do dnešního dne shromáždilo necelých 80 000. Což není vůbec oslňující počet vezmeme-li v úvahu, jak široce a tvrdě je celá akce probubnovávana médii, jak poměrně dlouhý čas už odplynul od jejího vyhlášení, i jak jednodušší je elektronické odkliknovávaní výzvy ve srovnání např. s podpisy na petičních arších, jak ji před několika měsíci s výzvou k odstoupením Nečasovy vlády zorganizovali sociální demokraté, a bez nejmenší pomoci médií (a též bez nejmenšího kýženého výsledku), na ní sebrali nikoliv 80 000, ale hned 91 000 podpisů.
Což mě vede k následující úvaze. Není občanů, kteří nesouhlasí s přejmenováním pražského letiště víc než těch, kteří se k přejmenování hlásí? A nebylo by tedy logické i demokratické, aby - než se věc definitivně rozhodne - se tohle zjistilo a spočítalo, a předešlo se tak tomu, aby třeba menšina (což jistě nechce ani pan Fenič), převálcovala většinu, která, než vzlétat z letiště Václava Havla by raději zůstala sedět doma? Zjistit se to dá jediným způsobem: Je-li zde výzva za přejmenování letiště, je třeba vyhlásit výzvu opačnou - to je proti přejmenování. Pak se uvidí.
V té souvislosti se obracím s prosbou na ty naše čtenáře či přispěvatele, kteří by byli schopni poskynout této protipetici instucionální či skupinový základ a uvést ji pak elektronicky v život tak, aby byla použitelná a splnila úkol, o kterém píši. Předem Vám mnohokrát děkuji - za všechny skutečné demokraty v naší zemi.
Lubomír Man
Své návrhy či náměty laskavě zašlete na adresu: man.lubomir@ seznam.cz