Bloggeři z Blogy.nenasili.cz na dlažbě

 Publicistům, kteří byli po prodeji českého tisku do zahraničí a po jeho následném zchamradění na hlásnou troubu české pravice vyhnáni do útěšlivé rezervace blogů, bylo dnes, 3.listopadu 2011 oznámeno, že se jejich snažení na blogy.nenasili.cz uzavírá, protože Nenásilí končí a je nahrazeno čímsi jiným, které už s blogy nepočítá. Zveřejňuji tímto své řádky, které jsem organizaci, nastupující po Nenásilí, poslal:

Vážení,
Hnutí Nenasili se přetransformovalo, nebo BYLO PŘETRANSFORMOVÁNO? Opoziční hlasy je zřejmě třeba (možná podle směru naznačeném v posledním projevu prezidenta) přitlumit nebo rovnou umlčet. Pravice má v rukou tisk, rozhlas i televizi, levici zbyl víceméně jen internet, takže proč jí nezavřít ústa i na tom internetu, zvlášť když když počet čtenářú zde začal nebezpečně stoupat. Ať žije fašismus a nastupující politika Druhé republiky!
Lubomír Man, český spisovatel

P.S. Nelze se ubránit dojmu, že shora popsané souvisí se shodnými slovy Miroslavy Němcové a Borise Šťastného znějícimi takto: NIKDY NEPŘIPUSTÍME VLÁDU LEVICE!
Jste v šoku? Tak ještě přidám další ránu, tentokrát ve formě úřední výzvy:
NÁVRH VLÁDY NEJVYŠŠÍMU SPRÁVNÍMU SOUDU NA POZASTAVENÍ ČINNOSTI NĚKTERÝCH POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ.
č.j. 977/11
Předkládá: ministr vnitra

Neběhá vám z toho všeho mráz po zádech? Anebo, pokud jste židovské víry, nenapadlo vás poohlédnout se v domácím harabudí po žluté hvězdě, která vám zbyla po rodičích či prarodičích?