Tohle je druhé České národní obrození

Tentokrát ne jako reakce proti útlaku Habsburků, Rakušanů či Němců, ale jako obrana proti naší české vládě, která se rozhodla, že v rámci svého boje za vyrovnaný rozpočet nesáhne k vyššímu daňovému zatížení našich multimilionářů a miliardářů (NIKOLIV, to za žádnou cenu!!!), ale sáhne na to, co Češi pokládají za svůj největší národní poklad: NA ČESKÉ KNIHY!

A stalo se, co se podle nejlepší a nejsvětější české tradice muselo stát! Národ, který až dosud poslušně klonil hlavu před zamýšleným zvýšeným dvacetiprocentním DPH u všeho ( kromě sedmi základních potravin), nepovstal proti budoucím dražším autům, domům, pokrmům, ledničkám a bazénům, ale proti zvýšeným cenám českých knih! Jako kdyby ve svém nejvnitřnějším ústrojí vycítil, že právě tady byla překročena míra toho, co se dá ještě snést! Jako kdyby si v jasnozřivém okamžiku uvědomil, že touto cestičkou se zavilý nepřítel  (naše vláda), snaží protlačit zločin postupného vyzmizíkování čtenářské gramotnosti našich lidí i jejich schopnosti využívat nabyté vědomosti v praxi - že se tudy zkrátka a dobře připravuje další a zřejmě nejpodstatnější pokus snížit už i tak dost sníženou českou vzdělanost a kulturu.

Jak v takovýchto mezních situacích bývá, smrtelně ohrožený arganismus povstává k obraně. K výzvě Svazu českých knihkupců a nakladatelů za obranu knih, zveřejňovaných na facebooku a internetu, se tak v těchto okamžicích připojují tisíce našich občanů. Nyní se jejich počet blíží sedmnácti tisícům a jejich počet stoupá v průměru o 50 dalších každých pět minut. Národ se zkrátka zvedl! Nepochopil - ač do něj vládní činitelé dují své málo přesvědčivé argumenty horem dolem - - proč by měla být česká kniha znevýhodňována 20 procenty DPH, když průměr DPH na knihy ve vyspělých zemích činí 5 až 6 procent. Nechápe, proč by česká kniha měla pod tíhou vládou stanovené vraždící sazby umírat, když např. vlády Velké Britanie, Irska, Norska a Chorvatska těm svým pomáhají nulovým DPH a desítky dalších evropských zemí – s méně vyrovnanými státními rozpočty, než má ČR – drží DPH u knih úzkostlivě pod 10 procenty? A pouze Dánsko (to ovšem své DPH kompenzuje velkorysým podpůrným programem), Bulharsko, Albánie, a Ukrajina se pyšní stejně vysokou sazbou DPH na knihy jako my.

V roce 1924 napsal Karel Čapek v Lidových novinách, že českou knihu dusí cizí překladový papír. Jaký osud ji asi čeká nyní, když na sobě ponese zátěž dvacetiprocentní DPH, a cizí překladový papír se na ni ze svého domova bude vrhat s výhodou ať už nulového nebo poddesetiprocentního DPH?