Bijme do nich stále tím jedním!

Ano, bijme do nich stále tím jedním. Neříkejme už v debatách s našimi pravicovými soupeři v televizi, rozhlase či v hospodě, že potřebu státního šetření uznáváme, ale že ŠETŘIT SE MUSÍ NEJEN NA STRANĚ VÝDAJOVÉ, ALE I PŘÍJMOVÉ. To je příšerná fráze, které lidé většinou nerozumí a která - kdyby byla vyjádřena lidsky - by nám určitě přinášela body.  Říkejme jim to tedy takhle: ŠETŘIT SE MUSÍ I TAK, ŽE VYŠŠÍ SAZBOU ZDANÍME NAŠE ZAZOBANÉ A NEJZAZOBANĚJŠÍ. A k tomu dodejme: ASPOŇ TAK, JAK JSOU ZDANĚNI ZAZOBANÍ A NEJZAZOBANĚJŠÍ V ZEMÍCH ZÁPADNĚ OD NÁS. A ptejme se našich pravicových soupeřů, proč a z jakých vysvětlitelných důvodů jsou naši opulentníci - na rozdíl např. od opulentníků Francie či Německa - českou vládou tak dojemně šanováni? Uveďme jim, kolik miliard bychom ušetřili, kdybychom kousek z ohleduplnosti k nim ubrali - a o kolik méně bychom pak byli nuceni větrat kapsy našich chudých a nejubožejších. A HLAVNĚ: Nedovolne jim z té otázky vycválat, jak oni pravidelně, velmi nápadně a bez výjimek dělají. Dotírejme s ní na ně vytrvale, nedejme se od nich odvádět k tématům odtažitějším, ve kterých se jim pohodlněji tancuje. Protože tohle je jejich Achillova pata, tady jim dochází dech i argumentace - a to z jednoduchého důvodu: odpovědi na danou otázku nejsou prostě k mání. (Kdoví, možná by i byly, ale bez absolutní ztráty reputace u veřejnosti se vyslovit nedají). Využijme tedy jejich vynucené němoty a držme je u téhle veledůležité témy třeba i úchopem za šosy. ŽÁDEJME NA TUHLE NAŠI OTÁZKU ODPOVĚĎ!!! A to ani ne tak proto, abychom je zesměšnili či coby licoměrníky a panské posluhy odhalili, ale aby lidé nad všechny pochybnosti prohlédli, kde se to u nás hromadí faleš, sobectví a bezohlednost.