Prohlášení, na které máme morální právo a kterého se nedočkáme

 

My, zde níže podepsaní, prohlašujeme tímto, že přijímáme plnou odpovědnost za všechny výdaje, které musela Česká republika a tím také všichni její občané zaplatit za propagaci amerického radaru v Čechách. Jsme si vědomi toho, že tyto výdaje, které podle nejskromnějších odhadů dosáhly zhruba částky 20 milionů korun a padly do kapes několika proradarových agentur i jednotlivých placených propagátorů radaru, dále pak byly vynaloženy na jednání komisí o dvou radarových smlouvách naší vlády s vládou USA i na nesmyslný žiletkový plot (vykrvácely na něm stovky lesních zvířat) kolem zamýšlené oblasti radarové základny v Brdech, jakož i na všechna opatření další, jsme vyplýtvali nejen zbytečně (jak ukázal další vývoj), ale i protiprávně, protože jsme je z kapes našich občanů vytáhli ještě před definitivním rozhodnutím vlády USA radarovou základnu USA u nás vybudovat. Plně též uznáváme, že tato krádež byla o to podlejší, že jsme ji provedli na občanech, kteří se ze 70 procent proti výstavb radaru u nás opakovaně vyjadřovali, což naší krádeži přidává i projev skrytého a tím odsouzeníhodnějšího násílí.

Při vědomí všech těchto skutečností považujeme za naši morální povinnost, abychom státu a tím také všem našim občanům, kterým jsme uvedených 20 milionů z kapes vytáhli, jim je tam zase poctivě vrátili. Proto jsme se rozhodli požádat úřady k tomu oprávněné, aby nám srážely platy tak dlouho, dokud náš podíl na krádeži, které jsme se na občanech republiky dopustili, nebude do poslední koruny vyrovnán. Jsme si přitom samozřejmě vědomi, že tímto opatřením odstraňujeme jen věcnou stránku našeho provinění. Stránku morální, která je samozřejmě daleko závažnější, vyrovnáme tím, že si na demokracii nebudeme v budoucnu už jen licoměrně hrát – jak jsme to až dosud dělali – ale prakticky ji budeme též provádět. Což znamená, že nebudeme už dále podnikat nic proti vůli a přáním většiny občanů. Pokud pak shledáme, že nejsme tohoto trvale schopni, z politického i veřejného života odstoupíme.

Podepsáni:

Alexandr Vondra (ODS), do roku 2006 jednatel Dutko Worldwide, která, coby společník AMI Communications (stejně jako Pan Solutions), propagaci radaru z pověření Topolánkovy vlády u nás prováděla.

Jana Marcová, (ODS), současná jenatelka Dutko Worldwide a bývalá mluvčí ODS.

Tomáš Klvaňa, pověřenec Topolánkovy vlády pro propagaci US radaru v ČR.

Lucie Mráková, bývalá mluvčí Dutko Worlwide

Alan Hopp (ODS), bývalý konzultant Pan Solutions a bývalý tajemník senátního klubu ODS.

Vratislav janda, konzultant Pan Solutions.

Petr Plecitý (ODS), konzultant Pan Solutons a bývalý zahr. poradce ODS

Podepsána je dále celá Topolánkova vláda, která výstavbu US radaru u nás odsouhlasila, včetně tzv radarové čtyřky ve složení Topolánek, Parkanová, Vondra, Schwarzenberg - (podle Jana Neorala), která se o výstavbu US radaru u nás nejvášnivěji zasazovala.

Podepsáni jsou dále všichni členové parlamentu, kteří pro výstavbu US radaru u nás zvedli rukuProt