BLOG

Bravo, pane premiére!

Nesmírné morální vzpruhy se nám dostalo, když po válečnickém projevu prezidenta Obamy ve Varšavě prohlásil náš premiér: Nestojíme o posílení americké vojenské přítomnosti ve střední Evropě
Publikováno: 04.06.2014 08:21

Ale to jen kdyby ČT byla spravedlivá

Občas člověka napadne, co by asi řekl, či jak by reagoval být na místě moderátorů ČT, vedoucími hovory s hosty, kterým ze rtů odpadá všechno možné, jen ne perly.
Publikováno: 28.04.2014 06:50

Pane Zaorálku

Mluvit jako Schwarzenberg je nejstvůnější zrada, jaké se soc. dem. politik může dopustit. Vy jste to pane Zaorálku ve věci Ukrajiny učinil.
Publikováno: 23.03.2014 16:34

Proč si do ČT zvou redaktorku Zámalovou

Proto, aby dokázali, že existuje někdo ještě divočeji pravicový, než jsou oni sami.
Publikováno: 28.02.2014 07:13

Že je zpravodajství ČT pravicové? Nesmysl - právě naopak!

Tradují se pověsti o pravicovosti zpravodajců ČT. Jde o hluboký omyl, vyvěrající z faktu, že lidé dávají mnohem větší víru tomu, co se mluví, než tomu, co se dělá.
Publikováno: 15.02.2014 09:25

Proč je Duka na Olympiádě?

Arcibiskup vyjel na Olympiádu v Soči. A protože se tak v historii církve římskokatolické stalo poprvé, vyvolává to řadu otázek? Má to být signál národu, že katolíci přebírají roli státní církve české, všm ostatním církvím vysoce nadřazené? Anebo jde o symbol čehosi jiného a nám dosud nezjeveného?
Publikováno: 09.02.2014 15:17

Nenechme ho padnout

Danielu Hermanovi hrozí, že bude mionistrem. To slovo hrozí není omyl.
Publikováno: 16.01.2014 19:38

Když se slovo k slovu vine

Ze všech pořadů redakce zpravodajství ČT snad v celé její historii dosáhl středeční Hyde Park v oboru nestoudnosti svůj nesporný vrchol. Jen tak dál - a ještě výš. Předpoklady tam jsou.
Publikováno: 16.01.2014 19:24

Proč ne menšinová vláda bez lidovců?

Lidovci jsou - a to hlavně pro své církevní restituce - pro každou vládu nesnesitelná zátěž. A na tu zátěž musí logicky pojít. A přitom menšinová vláda bez lidovců by mohla žít mnohem trvaleji. Měla by podporu jak KSČM tak možná i Úsvitu.
Publikováno: 30.12.2013 10:53

Musíme přijmout D. Hermana jako trest?

Daniel Herman  coby plánovaný ministr kultury je trest. Cílený ale ani ne tak proti umělcům - tí jsou jen vedlejšíma a nezamýšleným cílem - ale proti nám všem, kteří nevěříme církevním dogmatům, pátrání po zázracích papežů, neposkvrněném početí atd. Katolická vrchnost tak proti  nám nasadila toho nejfanatičtějšího nejnemilosrdnějšího ze svého středu.
Publikováno: 27.12.2013 14:24

Kulminace šílenství: Herman ministrem kultury

Čtenáři neuvěříš. Daniel Herman má být minitrem kulturry.
Publikováno: 27.12.2013 10:02

Za čí peníze jezdí Kocáb štvát na Ukrajinu?

Kocáb jezdí na Ukrajinu horovat za její připojení k EU. Ale hlavně tam, poslušen své nenávisti ke svému zrození, jezdí štvát proti Rusku.
Publikováno: 27.12.2013 09:44

No jo, ten je tam kvůli té Moravě

Ondráš z Beskyd Pavol Lukša a jak na něj hledí z Prahy.
Publikováno: 21.12.2013 09:53

Dá se jednat s typem fanatika druhu D. Hermana?

Domluvil by se někdo rozumně s Bobligem z Edelštatu? V té otázce tkví odpověď na otázku předcházející. S tím dodatkem, že fanatkové všeho druhu jsou  neštěstím lidstva, které lze nejprůkazněji doložit
Publikováno: 21.12.2013 09:37

Mně ten druh hospicu, pane Kalousku, lhostejný nebude

Poslanec Kalousek ˇpři obraně církevních restitucí na ČT prohlásil, že nám, až přijde náš čas, bude všem zcela lhostejné, zda se nalézáme ve státním či církevním hospicu. Opět tak se svou známou bohorovností promluvil za nás za všechny, aniž by se nás na náš - v tomto případě zcela jistě opačný názor - zeptal.
Publikováno: 04.12.2013 13:23

Gazdík o Kalouskovi: Je to velký rétor

Poté, co sněmovna nezvolila Kalouska sněmovním místopředsedou a vzala mu tak nejen příplatek k této funkci, ale hlavně právo přednostního slova ve sněmovně, pospíšil tento neúspěšný kandidát za Gazdíkem s prosbou (či rozkazem),, aby mu tento předal svou funkci vedoucího stranického klubu. Gazdík kývl a Kalousek tak měl jak příplatek, tak právo přednostního slova zpět. Zato Gazdík obojí ztratil a svoji  ostudnou povolnost vůči šéfovi omluvil tím, že on šéf je (zřejmě na rozdíl od něho (Gazdíka), velký rétor.
Publikováno: 04.12.2013 13:12

Nejlepší řečník Kalousek

Na ČT 24 ve středu odpoledne pasoval poslanec Kalousek sama sebe na nejzkušenějšího řečníka poslanecké sněmovny, ale nepochybně tím mínil řečníka nejlepšího. A nejspíš nejen ve sněmovně... A mnohým z nás se tak tímto bezděčným výronem zbytnělé domýšlivosti vyjasnilo, proč je tento člověk všeobecně považován za nejméně snesitelného politika republiky.
Publikováno: 27.11.2013 22:04

"Bohouš" Gazdík a referendum k církevním restitucím

Církevní restituce jsou dvě olověné koule na nohách našich občanů. Jedna představuje zátěž finanční, druhá zátěž duchovní. Kdo za ně ponese odpovědnost?
Publikováno: 21.11.2013 11:00

Obezřelost nejspíš potřebná

Udál se nějaký skutek? Kuly se pikle, intrikovalo se, proběhl komplot, lhalo se, až se lesy zelenaly a obecenstvo se červenalo? Ano, činili jsme tak. Takže máme důvod zaútočit.
Publikováno: 10.11.2013 12:10

To má jeden z těch tří na Nejvyšším soudě strýčka?

Výroky Nejvyššího o trojici rozbrojníků ODS se jinak než v duchu položené otázky - a kladné odpovědi na ni - vysvětlit nedají. Pro logiku či zdravý rozum zde není uplatnění.
Publikováno: 04.11.2013 19:29

Pan Nedůtklivý...a svoboda

Když si supervelkopodnikatel ke svému dosavadními biznysu obstará též tiskové imperium a navíc vstoupí i do politiky, je třeba aby se všechny zvony země rozhlaholily na poplach. Protože tady někdo může chtít víc, než je pro svobodu ostatních únosné.
Publikováno: 31.10.2013 08:34

Povolební harakiri ČSSD

Ti, co párali tělo strany, musí jít
Publikováno: 31.10.2013 07:48

Babiš je vzorovým trojským koněm ohrožené pravice

Naši skvělí miliardáři nejsou hloupí. Jakmile zkonstatovali, že jejich dosavadní ochránci a kumpáni (strany ODS a TOP09), ztratili po letech bojů za jejich zájmy veškerou svou eleganci a šarm, rozhodli se pomoct si sami sebou, konkrétně pak jedním ze svých řad. Takovým, který svým proletářským zjevem bude schopen zbalamutit  nejrozsáhlejší dav našich skutečných proletářů. 
Publikováno: 21.10.2013 07:12

Zrušme církevní restituce referendem

O cíkevních restitucích se v souvislosti s dalšími požadavky církví restituovat (naposledy obrazy v Národní galerii), stále jedná a bude se jednat i nadále. Rána, která nám po nich v duši zůstala se tak znovu a znovu drásá - a bolí. A přitom profesor Václav Pavlíček nám to řekl jasně: vyhlášením celostátního referenda o jejich zrušení se jich můžeme zbavit.
Publikováno: 12.10.2013 10:12

ČT je geografickopolitický problém

Republika je s výjimkou Prahy převážně levicová, Praha převážně pravicová, a osazenstvo budovy ČT na jednom z jejích vršků je ještě pravicovější.  Z té budovy se převážně pravicově reportuje nejen do Prahy, ale i do toho převážně levicového zbytku republiky, což zde občas bouří vášně.
Publikováno: 21.09.2013 21:06

Nechat hostu říct to své

Redaktoš ČT Borek je filuta. To co se z nějakých důvodů ostýchá říct sám, nechá říct hostu, kterého si do studia pozve. A tak to jeho do našich hlav přece jen vstoupí.
Publikováno: 11.09.2013 08:31

Soutěž o nejcyničtějšího licoměrníka ČR - o parník vede Němcová

Za necelé dva měsíce jsou volby - takže se připravme na změnu. Pravicové strany se budou tvářit jako nejzanícenější zastánci chudých a potřebných. Němcová to už spustila.
Publikováno: 06.09.2013 06:14

Kindžalem v těle ODS Klaus už jen trhl

Vedení ODS předvedlo Klausovi rádobyzásnubní taneček, ten jej zhlédl - a znechuceně odešel.
Publikováno: 06.09.2013 06:00

Syrské Cui bono? na mediálním indexu

Syrskou vládu obviňují tzv. demokratické země z použití plynu na předměstí Damašku, ale zároveň se nápadně nezajímají o otázku "Cui bono?", čili "Komu to prospívá? Protože pokud není Asadova vláda vládou zanícených sebevrahů, nikdy nemohla tentp zločin spáchat. Jí totiž rozhodně neprospívá.
Publikováno: 05.09.2013 20:44

Redaktor Borek brání tržní zdravotnictví

Když do studia ČT 24 dorazila zpráva o tom, že Ústavní soud zrušil nejdůležitější části vládní zdravotnické reformy, sloužil tam právě redaktor Borek. A okamžitě začal organizovat účinný protiúder...
Publikováno: 07.07.2013 11:20

Jen ať prezident mluví

Téměř vždy jsem s názory komentátora Jiřího Peheho v duchu souznil - ovšem tentokrát - při četbě jeho článku Upovídaný prezident v úterním Právu jsem v této své sympatii k němu silně zakolísal. Pehe totiž vyjadřuje myšlenku, že prezident by své nutkání vyjadřovat k různým problémům měl krotit, měl by mluvit méně, než mluví, a - tady vyslovím své malé podezření - možná by mu ani tolik nevadilo, kdyby přestal mluvit vůbec a nosil jen věnce tam, kam mu řeknou.
Publikováno: 15.06.2013 17:46

Jen ať prezident mluví

Téměř vždy jsem s názory komentátora Jiřího Peheho v duchu souznil - ovšem tentokrát - při četbě jeho článku Upovídaný prezident v úterním Právu jsem v této své sympatii k němu silně zakolísal. Pehe totiž vyjadřuje myšlenku, že prezident by své nutkání vyjadřovat k různým problémům měl krotit, měl by mluvit méně, než mluví, a - tady vyslovím své malé podezření - možná by mu ani tolik nevadilo, kdyby přestal mluvit vůbec a nosil jen věnce tam, kam mu řeknou.
Publikováno: 15.06.2013 17:46

Putnova dryáčnická tvář

Ve věci nechuti prezidenta republiky jmenovat M.C. Putnu profesorem UK jsem si zachovával neutrální postoj. Ale jen do doby, kdy jsem na internetu spatřil video s kandidátem profesury coby Putinem s ruskou ušankou naraženou na hlavě.
Publikováno: 19.05.2013 08:26

Moc si proti nám nevyskakujte!

Už podruhé zaútočil premiér Nečas na policii, tentokrát za to, že si dovolila šmátrat kolem jebo zdravotnického poradce a bývalého ministra zdravotnictví Julínka ohledně jeho někdejšího rozhodnutí předat službu státní letecké zdravotnické služby dvěma soukromým subjektúm, čímž údajně vznikla státu škoda necelých 800 milionů kč. Je to nesmysl, tohle bude největší blamáž policie v dějinách, horlí premiér, jako by on sám měl svůj vlastní premiérský policejní útvar, který mu v dané věci dodal údaje opačné. Samozřejmě, ničím podobným premiér nedisponuje. Ale jakým právem si pak dovoluje policejní zjištění zpochybňovat?
Publikováno: 28.04.2013 13:13

Nedohlédnutelná moc médií - a za hubičku

Moc médií je bez hranic - a také vůbec nic nemusí stát. Pokud se média rozhodnou nějakou politickou stranu zničit, stačí jim vybrat si z jejích řad tu nejméně populární osobnost, zvát si ji co nejčastěji k posuzování všemožných problémů a pak už jen se škodolibostí pozorovat, jak obliba vybrané strany klesá a klesá. Jako by popisovaný jev v současnosti intenzivně probíhal...
Publikováno: 24.04.2013 08:35

Nečas klohní záminku k puči

Premiér Nečas vymyslel fantastický nesmysl. Českou sociální demokracii  nehýbají sociální demokraté, ale komunisté. A protože tuhle absurditu je nutno považovat za pravdu svatou, budiž k ní ustaveno následující: jestliže komunisté hýbají sociální demokracií teď, kdy je levice v opozici, budou jí hýbat i po sněmovních volbách v předpoládané funkci vládní. Kterýžto vývoj on, Petr Nečas, z výše své funkce zakazuje a volá po všech opatřeních, které takovémuto vývoji mohou a musí zabránit. Cesta k českému fašizmu se tak skrze fantastický Nečasův výmysl otevírá dokořán. 
Publikováno: 24.04.2013 08:12

Kurt Knispel - náš nový národní hrdina?

Máme nového národního hrdinu, tankové eso wehrmachtu Kurta Knispela, který během války zneškodnil celkem 168 nepřátelských tanků, a tak tak, že svou ničivou palebnou silou nepřivodil skvělé vítězství Říše nad tupým bolševismem a západní plutokracií. Tak nějak vyznívají oslavné ódy, které si v těchto dnech s nevírou ve vlastní sluch i zrak užíváme při sledování České televize a rozhlasu.

Publikováno: 11.04.2013 09:26

Novináři dotčeni - lidé tleskají

Redaktoři ČT Moravec, Železný a Písařovicová přítomní Zemanovu inauguračním projevu vyhlíželi, jako kdyby spolkli Švandrlíkovu ondatru. Cože to, probohaživého, nového prezidenta napadlo, že přiřadil k ostrovům negativní deviace (mafiáni a neonacistické bojůvky), též podstatnou část médií, která se zaměřuje na vymývaní mozků a jejíž veřejnost masírující představitelé, jak Miloš Zeman specifikoval, vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí.

Publikováno: 23.03.2013 10:45

Kalousek jde po chudině už od Lipan

Ano, přiznal se k tomu v interview pro sobotní Právo slovy, že v bitvě u Lipan v květnu 1434 jsme to my neprohráli, ale vyhráli. Tím my myslel samozřejmě vítěze tehdejší bitvy, čili panskou jednotu, sebe, a též nás všechny Čechy, a ani se nás nezeptal, jestli se my na to započítání mezi pány vůbec cítíme. Jestli bychom totiž podle našeho sociálního cítu či podle průvanu v našich kapsách nehledali na lukách mezi Kouřimí a Českým Brodem své místo spíš mezi chudáky z řad táboritů a sirotků, kteří v řečené bitvě dostali od pánů nařezáno a táhne se to takto s nimi (i s námi), vlastně až dodneška
Publikováno: 26.07.2012 09:16

Schwarzenberg jako morální nuzák

Usilovně se Karel Schwarzenberg ve spolku se svými kumpány snažil vytesat sama sebe do symbolu hlasatele i strážce veřejné morálky, politika, pro kterého je mravnost posulátem, za kterým je třeba jít za všech okolností a za nějž je třeba obětovat všechno, včetně bohatství, kariéry a vůbec všech pozemských materiálních statků či výhod. Byla to lež a přetvářka od samého počátku, která se ze svých pracně budovaných falešných výšin ztřítila s velkým třeskem i ostudou v pátečním večerním televizním pořadu ČT 24, po jehož skončení vstal ministr Schwarzenberg ze židle už ne jako rádoby kníže též morální, ale jako člověk morálně pochybný, před pravdou a zřejmými důkazy kličkující jako zajíc, zásadně nedemokratický, sobecký, panský.
Publikováno: 14.07.2012 11:22

Pospíši se v takové partě udržet nemohl

PROKRISTA, JAK SE DO TÉHLE PARTY MOHL DOSTAT? 22. října 2010 Vsadím se, že dobrých 90 procent z vás uhodlo, o kom to píši. A to i když jsem vynechal ministra. A nedivím se. Protože tenhle člověk ční nad svou stranou jako obrovský a nevysvětlitelný otazník. Co tam dělá? Jak se mezi ně dostal? A jak to mezi nimi může vydržet? Vždyť on nelže, nepodvádí, nedává rány pod pás - jako všichni, kteří stojí kolem něj? Před časem jsem napsal, že pro slušného člověka neexistuje způsob, jakým by s odeesákem něco dělal, aniž by se od něho, anebo od toho, co s ním dělá, neumazal. A právě tenhle Jiří Pospíšil mi do té definice (jako jediný člověk z ODS, kterého jsem měl možnost v TV či rozhlasu sledovat), vůbec nepasuje. Což mě mrzí, protože definice by měla platit bez výjimek. A tak hloubám, přemýšlím, jak se může stát, že je někdo někde, kde - podle své povahy či charakteru - nemá co pohledávat. Že by ho tam nasadila opozice, aby jeho postavou vyakcentovala rodíl mezi ním a jeho parťáky a tím na ty parťáky a na to, co dělají a jací jsou, vrhla dodatečný zdroj světla? A zalarmovla tak veřejnost? Opravdu nevím! Je to záhada. Ale obávám se, že jsem ministrovi touto úvahou moc neposloužil. Vždyť on se nepohyuje mezi námi, kteří jeho morální integritu uznáváme a vážíme si jí. ON SE POHYBUJE MEZI NIMI!!! Ať ho Bůh i všichni svatí chrání! Vážený čtenáři, shora citovaný článek jsem na www.blogy.nenasili.cz zveřejnil 22. 10. 2010 a dnes tedy na moje slova konečně došlo. Upřímně řečeno, divím se, že to trvalo tak dlouho. Protože pro Pospíšila jako člověka s charakterem bylo zázrakem a možná i světovým rekordem svého druhu pohybovat se v partě tak zřejmých a zřetelných morálních banditů více než 20 měsíců, aniž by buď on sám z bandy utekl, nebo aniž by banda vypudila jeho. Stalo se dnes konečně to očekávané druhé a to za všeobecného souhlasu veřejnosti s tím, že premiér bohapustě lže, pokud jako důvod ministrova propuštění uvádí jeho manažerské selhání. A pokud jsem si v celé téhle záležitosti tak trošku zaprorokoval už před necelými dvěma roky, zkusím to i nyní a předpovídám, že za propuštění ministra Pospíšila z vlády premiér těžce zaplatí a že od tohoto aktu půjde jeho obliba u veřejnosti už jen dolů a dolů, až se konečně jeho tvář stane lehce zapamatovatelným symbolem mravní bídy české politiky začátku jednadvacátého století.
Publikováno: 29.06.2012 16:38

Všechno je v aféře Rath podivné a neuvěřitelné

Všechno je v aféře Rath podivné a neuvěřitelné. Když říkám všechno, myslím tím všechno, a to všechno se mi v hlavě neodbytně promítá na pozadí souhlasně pronesených slov Miroslavy Němcové a Borise Šťastného, že už nikdy nedovolí vládu levice. Byla-li už tato slova při jasném vědomí vyřčena, je logické, že právě současné dny se začaly jevit jako vhodný a dokonce nejvyšší čas pro vykonání činu, který je měl přiblížit k naplnění. Vždyť čtyři měsíce před krajskými volbami prokazovaly průzkumy veřejného mínění, že sociální demokraté kráčejí neohroženě k opětnému ovládnutí všech (jedině snad mimo Prahu) krajských zastupitelstvech i k dalšímu posílení svých řad v senátu, takže pouhé další přihlížení k tomuto vývoji se muselo kdekomu ve vládních stranách jevit jako neudržitelné a mohlo se zde zhustit do požadavku KONEČNĚ NĚCO UDĚLAT. Dopouštím se zde odvážné i bizarní domněnky, ale víceméně oprávněně ji posilují stejně bizarní okolnosti, které aféru Davida Ratha doprovázejí.

Publikováno: 18.05.2012 15:01

LIDEM kudlou do zad

LIDEM kudlou do zad. Jedině takto by bylo poctivé nazvat novou stranu K. Peake, dnes oficiálně ohlášenou naší veřejnosti. Proč ta kudla? Protože tou na nás K. Peake vyrukovala ve dnech, kdy už protilidové vládě docházel dech a před národem se otevírala cesta k novým volbám a tím též k přesunu vládnutí od panstva k lidem
Publikováno: 03.05.2012 22:08

K. Peake vyvolala vzpomínky na dávnou kolaboraci

Sleduji průběh jednání sněmovny k žádosti vlády vyjádřit jí důvěru, před očima mám napravo od řečnického pultu i tvář Karoliny Peake, vedoucí to amorfní platformy označené jejím jménem, sleduji gesta té ženy, její jen lehce měnící se výrazy tváře, bezstarostné i pohrdavé úsměvy, když se opoziční řečníci dotknou morální stránky jejího úprku od domovské strany "zpět" do vlády, a čím déle se téhle kratochvíli věnuji, utvrzuje se ve mně pocit či spíš bytostné přesvědčení, že tohle je typ té nejbytostnější kolaborantky, jaká našimi politickými nivami kdy prošla.

Publikováno: 28.04.2012 07:26

K. Peake vytvořila tu nejideálnější korupční příležitost

Zkouškou politické zralosti se staly hodiny a minuty, které následovaly po oznámení poslankyně Karoliny Peake, že vystupuje ze své domovské strany Věci veřejné a zakládá novou politickou platformu nekonfrontační (rozuměj lokajské) vůči vládě. Okamžitě se k této platformě začali bezhlavě hlásit a připojovat političtí začátečníci a VV (většiou to lidé z venkova), jako např. D. Navrátilová, V. Paggio, J. Rusnok, M. Vacek a další, zatímco tři předvídaví městští matadoři a počtáři O. Chaloupka, R. Vysloužil a M. Šťovíček uzamkli svá ústa na tisíc zámků - a neříkají národu, který napětím ani nedýchá, ani tak ani tak
Publikováno: 19.04.2012 15:41

Jak premiér Nečas rozumí demokracii

Vůbec se mi nechce sledovat ponižující komedii, kterou nám v těchto dnech předvádějí vedoucí politici ODS a TOP 09. Tu galerii šmírácky zahraných tvrdých výrazů a rozhodných slov o tom, že BUĎ - ANEBO. Buď se VV v úterý podvolí a budou souhlasit se vším, co navrhujeme, anebo šmytec
Publikováno: 06.04.2012 10:31

Nejvěrohodnější verze kauzy Bém - Janoušek

Agentura ABL vypustila do světa rozhovory Bém - Janoušek z roku 2007 až v těchto dnech, čili zhruba po pěti letech  Otázka proč s takovým zpožděním a proč zrovna nyní se tedy nabízí sama sebou.
Publikováno: 29.03.2012 10:17

Klaus jednotvárný až nudný

Stereotypně se prezident Klaus vyjadřuje k probíhajícím aférám v koaličních stranách. Nejdřív se pohorší nad korupční aférou ve straně Věcí veřejných, jejíž otevření označí za ničení demokracie a dává nám takt na vědomí, že on by poklop nad žumpou věcí veřejných nezvedl. Že by to znamenalo další a další houstnutí smrádečku pod poklopem až do okamžiku, kdy by výbuch pod poklopem zlikvidoval i ten nejposlednější zbytek důvěry našich lidí v demokratické uspořádání, už nezmínil, ale logický
Publikováno: 26.03.2012 21:34

Klaus: Nezvedejte poklop té žumpy!

Klaus: Nezvedejte poklop té žumpy!

Publikováno: 09.03.2012 22:46

Výzva

Skupina našich občanů kolem producenta Fera Feniče činí v těchto dnech důrazné a téměř všemi médií agitované kroky, směřující k přejmenování pražského letiště na letiště Václava Havla. Nejúčinnější pákou k prosazení tohoto požadavku má zřejmě být sběr elektronických podpisů pod předmětnou přejmenovávací výzvou, kterých se do dnešního dne shromáždilo necelých 80 000. Což není vůbec oslňující počet vezmeme-li v úvahu, jak široce a tvrdě je celá akce probubnovávana médii, jak poměrně dlouhý čas už odplynul od jejího vyhlášení, i jak jednodušší je elektronické odkliknovávaní výzvy ve srovnání např. s podpisy na petičních arších, jak ji před několika měsíci s výzvou k odstoupením Nečasovy vlády zorganizovali sociální demokraté, a bez nejmenší pomoci médií (a též bez nejmenšího kýženého výsledku), na ní sebrali nikoliv 80 000, ale hned 91 000 podpisů.  S radostí oznamuji, že petice proti přejmenování pražského letiště už existuje a je možno ji podepisovat. Další se dovíte na: info@petice24.com/proti přejmenování letiště ruzyně na letiště v.havla
Publikováno: 01.02.2012 13:36

I mezi méně bystrými je třeba držet míru

Jistý úspěch, který pan Schwarzenberg sklízí na politické scéně, je výsledkem jeho odhadu mentality většinového počtu našich - ale nejenom našich - lidí. Za prvé vychází tento pán z přesvědčení, že převažující počet lidí (voličů) , kteří jsou tzv. objektem politiky, je buď průměrně nebo podprůměrně inteligentních - a na takovéto troubely je tedy třeba jít tak, jak se na troubely chodí. Například lidovou mluvou a zvláště pak tzv. lidovými šplechty.

Publikováno: 01.02.2012 13:20

Je ČSSD skutečně pro letiště Václava Havla?

Z novinek v Dobrém ránu na ČT jsem se dověděl, že špičky ČSSD jsou pro přejmenování pražského letiště na letiště Václava Havla. Ta zpráva mě zdrtila. Až dosud jsem se totiž domníval, že pro ČSSD je jakýmsi světlem či majákem, za kterým je třeba kráčet, životní i politický odkaz našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka, a nepovažoval jsem proto za možné, aby se tatáž ČSSD postavila za někoho, kdo proti tomuto odkazu zcela jasně žil i jednal, a tento odkaz ve skutečnosti bořil, seč mu síly stačily.
Publikováno: 28.12.2011 20:36

Lessy musí jít - je poctivý

Na tomto povšechně nespravedlivém světě existuje přece jen několik spravedlností. Jednou z nich je to, že naše činy a způsob, jak uvažujeme, se věrně zapisuje do naší tváře, do našich očí, do naší mluvy, do našich hlasů i do našich pohybů, takže když je nám zhruba padesát, je průměrně zkušený člověk schopný vyčíst ze všeho shora uvedeného, co jsme zač. Když jsem poprvé viděl a slyšel mluvit čerstvě jmenovaného policejního prezidenta Lessyho, bylo mi okamžitě jasné: tohle je poctivý a čestný člověk, který bude mít velký problém se svým nadřízeným ministrem Kubicem
Publikováno: 03.12.2011 11:20

Bloggeři z Blogy.nenasili.cz na dlažbě

Publicistům, kteří byli po prodeji českého tisku do zahraničí a po jeho následném zchamradění na hlásnou troubu české pravice vyhnáni do útěšlivé rezervace blogů, bylo dnes, 3.listopadu 2011 oznámeno, že se jejich snažení na blogy.nenasili.cz uzavírá, protože Nenásilí končí a je nahrazeno čímsi jiným, které už s blogy nepočítá. Zveřejňuji tímto své řádky, které jsem organizaci, nastupující po Nenásilí, poslal: Vážení, Hnutí Nenasili se přetransformovalo, nebo BYLO PŘETRANSFORMOVÁNO? Opoziční hlasy je zřejmě třeba (možná podle směru naznačeném v posledním projevu prezidenta) přitlumit nebo rovnou umlčet. Pravice má v rukou tisk, rozhlas i televizi, levici zbyl víceméně jen internet, takže proč jí nezavřít ústa i na tom internetu, zvlášť když když počet čtenářú zde začal nebezpečně stoupat. Ať žije fašismus a nastupující politika Druhé republiky

Publikováno: 03.12.2011 09:04

Licoměrnost ve sněmovně i na Hradu

To je neuvěřitelné! Ale co říkám neuvěřitelné, to je přímo podlé, co podnikají poslanci levice při současném projednávání ve sněmovně. Místo aby poslušně zvedali ruce při přijímání zákonů, které celou zátěž z úbytku financí ukládají na ramena střední a nižší třídy, oni si dovolí s takovýmto uspořádáním nesouhlasit, oni si dokonce dovolí obstruovat. Místo aby ve sněmovně pracovali (rozuměj vzpažovali a tiskli tlačítka, jak se od nich vyžaduje), oni proti takovémuto požadavku cosi blekotají střídají se u řečnického pultu jako svatí na orlojí a prostě ZDRŽUJÍ. Místo aby pracovali, mluví nesmysly, protestuje na obrazovce ČT s uboze zahraným moralistním odsudkem v hlase ministr Kalousek, jako kdyby mu už z paměti vyšumělo, že on sám před pár týdny v parlamentu víc než obstruoval, že do něj (jako protest proti Bátorovi), dokonce vůbec nechodil.
Publikováno: 02.11.2011 19:27

Neomalenec chce tam, kde byl Masaryk

V pátek 30. září otiskly noviny žebříček našich nejoblíbenějších politiků s titulkem, že čele tohoto žebříčku vystřídal dosavadního vedoucího Sobotku Jiří Dienstbier. ALE POZOR! Nejde o Přemysla Sobotku z ODS, někdejšího předsedy senátu, ale o Bohuslava Sobotky z ČSSD i předsedu této strany. Tenhle Bohuslav Sobotka z ČSSD získal podle zjištění agentury STEM podporu 51 procent našich lidí, zatímco ten Sobotka druhý, z ODS, Přemysl, se neumístil ani mezi 28 politiky, kteří se do řebříčku ještě vešli.
Publikováno: 01.10.2011 18:36

Vláda zavrhla Boha, Bůh zavrhne vládu

Na co potřebujeme zbraně? Ty jsou od toho, aby se s nima stříleli lidi, tak můžeme začít hned s těma, kterým ty zbraně bereme. Ctirad Mašín
Publikováno: 26.08.2011 14:03

Bátora sehnal naše fašouny do hloučku

Bylo to nechtěné kouzlo okamžiku. Jednomu starému fašounovi uklouzl jazyk o milimetr víc než normálně, postižení zaprotestovali, a všichni se starým fašounem spříznění - ti nezakuklení i ti zakuklení - se seběhli do houfu, aby proti tomuto zaprotestování zdvihli hlasy. Při takovémto rozčilení spadly těm okukleným jejich kukly na zem, takže jsme je náhle spatřili nahaté a získali tak možnost seznat, kdo je kdo.

Publikováno: 19.08.2011 05:52

Co vy na Breivika, pane Štětino?

"Nebezpečí pro demokratickou republiku číhá nalevo, zvláště od komunistů. Zatímco těch pár extremistických mladíků napravo není vůbec třeba brát vážně, ti žádnou hrozbu pro demokracii nepředstavují!" Přibližně takto se se svou pověstnou bohorovností i pevným hlasem vyjádřil v pořadu ČT - a to už dokonce po zápalných útocích zfanatizovaných pravicových mladíků na domy romských rodin na Vítkovsku i jinde - náš až popřevratový komunistobijec a též senátor českého parlamentu Štětina.
Publikováno: 24.07.2011 17:30

S touhle vládou by si Masaryk ani neškrt

Mimořádně rozvinutý sebevražedný instinkt, anebo naopak absolutní absenci pudu sebezáchovy, prokazuje squadra, která nám v současné době vládne a zove se tedy vládou.

Publikováno: 24.06.2011 07:47

Prezident Kennedy a naše vláda

Legendární americký prezident John Kennedy ( v úřadě v letech 1960 – 63), pocházel z milionářské rodiny a byl samozřejmě vším jiným, než socialistou. Ale ve všech svých statích v rámci svého programu Nové obzory zdůrazňoval existenci silného odborového hnutí, bojujícího o vyšší platy a vůbec ochranu všech zaměstnaneckých výhod a privilegií, za zcela nezbytnou a nezpochybnitelnou podmínku pro zdárný vývoj kapitalistického hospodářského systému.

Publikováno: 12.06.2011 10:08

Pomáhá poslanec Marek Benda zločinu?

Pomáhá poslanec Marek Benda zločinu?

Publikováno: 08.04.2011 11:24

Tohle je druhé České národní obrození

Tohle je druhé české národní obrození. Tentokrát ne jako reakce proti útlaku Habsburků, Rakušanů či Němců, ale jako obrana proti naší české vládě, která se rozhodla, že v rámci svého boje za vyrovnaný rozpočet nesáhne k vyššímu daňovému zatížení našich multimilionářů a miliardářů (NIKOLIV, to za žádnou cenu!!!), ale sáhne na to, co Češi pokládají za svůj největší národní poklad: NA ČESKÉ KNIHY!

Publikováno: 28.02.2011 21:44

Koho Havel za prezidenta nechce

 Koho by Havel rád viděl na Hradě nevíme, ale zato víme, koho by tam za žádných okolností vidět nechtěl. Tím nechtěným a v očích exprezidenta zřejmě nejobávanějším pretendentem na prezidenstký úřad je Šimon Pánek, jeden ze studentských vůdců sametové revoluce a dnes vedoucí činovník organizace Člověk v tísni.
Publikováno: 16.02.2011 11:27

VV jdou do nicoty - a kde mohly být!

Osudově vedle šlápli politici VV, když na koberečku u prezidenta republiky kývli na pokračování vládní spolupráce s ODS a TOP 09.
Publikováno: 22.12.2010 06:19

Jde do Ruska - to je důkaz!

I člověku, sledujícímu naši politiku jen levým okem, muselo být jasné, že Topolánek byl vlastně kýmsi přesně opačným než členem ODS, byť léta působil jako její předseda. Byl to rezident, nasazený do této strany ve své době neidentifikovaným a zřejmě protichůdným politickým hnutím s cílem ODS nejdřív oslabit, potom dehostenovat a v závěrečném stadiu vypudit na okraj politického spektra. Nejen indicií, ale přímo hmatatelných důkazů pro toto tvrzení bylo a je bezpočet. Vždyť jen politický prosťáček se mohl např. domnívat, že to politická neobratnost přivála do Topolánkových úst onu slavnou větu, že nesmíme našim lidem nikdy říct, co se chystáme dělat, protože to by nás pak nevolili.
Publikováno: 21.11.2010 11:29

Bijme do nich stále tím jedním!

Ano, bijme do nich stále tím jedním. Neříkejme už v debatách s našimi pravicovými soupeři v televizi, rozhlase či v hospodě, že potřebu státního šetření uznáváme, ale že ŠETŘIT SE MUSÍ NEJEN NA STRÁNĚ VÝDAJOVÉ, ALE I PŘÍJMOVÉ. To je příšerná fráze, které lidé většinou nerozumí a která - kdyby byla vyjádřena lidsky - by nám určitě přinášela body. Říkejme jim to tedy takhle: ŠETŘIT SE MUSÍ I TAK, ŽE VYŠŠÍ SAZBOU ZDANÍME NAŠE ZAZOBANÉ A NEJZAZOBANĚJŠÍ.
Publikováno: 14.11.2010 19:09

Hašku, proč tu pochvalu neodmítneš?

Stalo se cosi naprosto neuvěřitelného: Vít Bárta(VV), ministr současné Nečasovy vlády, pochválil sociálnědemokratického politika a hejtmana jihomoravského kraje Michala Haška za jeho tzv. nekonfrotační postoje ( to jakoby na rozdíl od konfrontačního Bohuslava Sobotky), a sociálním demokratům ho proto doporučil na post předsedy strany.
Publikováno: 09.11.2010 17:57

Prohlášení, na které máme morální právo a kterého se nedočkáme

My, zde níže podepsaní, prohlašujeme tímto, že přijímáme plnou odpovědnost za všechny výdaje, které musela Česká republika a tím také všichni její občané zaplatit za propagaci amerického radaru v Čechách. Jsme si vědomi toho, že tyto výdaje, které podle nejskromnějších odhadů dosáhly zhruba částky 20 milionů korun a padly do kapes několika proradarových agentur i jednotlivých placených propagátorů
Publikováno: 05.11.2010 13:50

P. Sobotka - to snad ne!

Slyšel jsem to dnes přímo z úst předsedy vlády. ODS chystá do prezidentského úřadu – když všechno půjde podle jejího předpokladu – Přemysla Sobotku. Tu nejméně domrlou rostlinku ze své vyprahlé osobnostní plantáže! Anebo jste už někdy ve svém životě slyšeli z úst tohoto politika splynout nějakou moudrou – anebo aspoň chytrou či vtipnou myšlenku nebo slovo, něco, co byste si mohli zapamatovat, anebo o tom mohli aspoň na okamžik zapřemýšlet?
Publikováno: 24.10.2010 19:24

Jak se mezi ně mohl dostat?

Vsadím se, že dobrých 90 procent z vás uhodlo, o kom to píši. A to i když jsem vynechal ministra. A nedivím se. Protože tenhle člověk ční nad svou stranou jako obrovský a nevysvětlitelný otazník. Co tam dělá? Jak se mezi ně dostal? A jak to mezi nimi může vydržet? Vždyť on nelže, nepodvádí, nedává rány pod pás - jako všichni, kteří stojí kolem něj?
Publikováno: 22.10.2010 12:33

Aby palmu vítězství znovu nezvedl poražený

Ostravští sociální demokraté dosáhli v komunálních volbách velkého vítězství. Doslova převálcovali svého největšího a nejnebezpečnějšího rivala ODS, a hned po tomto triumfu se dali slyšet, že se s ním dají na radnci znovu do holportu, tak jak s ním byli v holportu v období minulém. V praxi to znamená, že válcovat se bude zas - ale v opačném gardu!
Publikováno: 20.10.2010 17:24

ODS-parta, jakou by si nikdo nevymyslil

Běží mi před očima galerie předáků ODS, jejich tváře, jejich činy i to, co kdy prohlásili, a po tisícáté ve mně bouří pocit, že snad nejde a ani nemůže jít o partu lidí z našeho skutečného a existujícího života a světa. Že tomu musí být jinak, že k nám tihle od zbytků lidskosti oškubaní lidé připutovali nikoliv z končin českých otců a matek, ale z jakési potměšilé krajiny fantazie, ve které je fantastičtí a v žádném případě ne lidští tvůrci ( ti by to nedokázali), střihli do jejich jednotné a naprosto nepravděpodobné podoby i formy, a s jízlivými úšklebky je pak poslali mezi nás. Licoměrná fantazie ( aspoň podle mého), tyhle podivné a neuvěřitelné lidi tedy vytvořila, a fantazie, jako jejich stvořitelka a matka, je dál věrně a příchylně provází. Protože čím jiným než neuvěřitelnou fantazií je, že tato spolčenost, spolčená podlým úradkem učinit bohaté ještě bohatšími a zpupnějšími a chudé ještě chudšími a ještě ubožejšími, a otevřeně pohrdající vším, co si pamatujeme z Husa, Čapka či Masaryka, nebyla našimi lidmi dosud definitivně odmrštěna na politické smetiště
Publikováno: 13.10.2010 18:03

Spiknutí našich pracháčů (s dovětkem)

Předseda společnosti ČEZ Roman obdržel v loňském roce za hospodaření ČEZu v roce předcházejícím zhruba 700 milionů korun - a to jako prémii ke svému běžnému platu. Nu a protože jde zřejmě o člověka šlechetného, rozhodl, že si všechny ty miliony pro svou potřebu nenechá, a celou jednu stovku z nich věnuje veřejnému účelu. Možná byste čekali, že je pošle charitě, ústavům pro léčení rakoviny, vozíčkářům, zařízením pro opuštěné děti, hospicům, tedy organizacím s nejvyšším humanitárním posláním a současně - a že by snad právě proto??? - lapajícím po každém finančním daru žádoucněji než lapají po doušku vzduchu kapři za největších veder. Ale to jste se přepočítali.
Publikováno: 11.10.2010 00:04

Psycholog odkryl vládě, že jsme masochisté

Jinak se to nedá vysvětlit. Buď přímo ve vládě sedí někdo, kdo je nadán zázračným psychologickým intinktem, anebo byl tento zázračný psycholog do vlády jen přizván, aby ministrům řekl, co má na srdci. Spíš platí – podle mě – to druhé, a sezení probíhalo asi takto. Psycholog oznámil vládě, že podle rozsáhlého průzkumu, prováděného jeho týmem v ČR nejnovějším sběrovým systémem, bylo zjištěno, že česká populace prokazuje šokující odchylku nezaznamenanou nikde v Evropě a dokonce ani nikde na euroasijském kontinentě. Odchylku, spočívající v tom, že neuvěřitelných 60 až 70 procent našich lidí lze přiřadit k tzv. masochistům, to znamená lidem, kteří jsou rádi trýzněni, ponižování, poplivávání atd.
Publikováno: 10.10.2010 21:09