Kdo jsme

Přátelé sociální demokracie je dobrovolné společenství lidí, kterým není lhostejný stav české politiky. Přátelé scoiální demokracie jsou sympatizanty sociálně demokratické strany, jejího programu a idejí, které jsou založeny na svobodě, demokracii, mezilidské solidaritě a úctě k prostředí, v němž žijeme.

Chceme, aby z české politiky vymizela korupce, zášť a neschopnost. Chceme, aby stát garantoval péči o potřebné. Nechceme, aby kvalitní vzdělání a zdravotnictví bylo jen pro vyvolené. Chceme, aby Česká republika prosperovala.

Proto podporujeme Českou stranu sociálně demokratickou.

Co nabízíme

 • Možnost podílet se na předvolebních kampaních ČSSD, pomáhat při organizaci programových konferencí a sjezdů
 • Přednostní informace o akcích, přednáškách a seminářích organizovaných ČSSD a přidruženými organizacemi strany
 • Možnost neformálních a netradičních setkávání se s představiteli vedení ČSSD, s poslanci, senátory, zástupci regionu a představiteli kultury a sportu podporujícími ČSSD a to jak v rámci krajů tak i celorepublikově.
 • Pravidelný přístup k informačnímu servisu ČSSD včetně zasílání newsletteru z centrály ČSSD
 • Možnost vytvořit si vlastní blog a debatní skupiny uvnitř webu www.mojesocdem.cz
 • Přístup k reklamním a předvolebním materiálům ČSSD zdarma (na vyžádání v době volebních kampaní)
 • Možnost účastnit se předvolebních kampaní, mítinků a dalších akcí ČSSD

Jak pracujeme

Členství v projektu „Přátelé sociální demokracie“ je zdarma. Po online registraci dostane zájemce potvrzovací e-mail. Pro dokončení registrace je třeba kliknout na odkaz uvedený v mailu. Každý sypatizant dostává na svou e-mailovou adresu newsletter ČSSD a to vždy zpravidla začátkem týdne. Úzce spolupracujeme s novým projektem dobrovolníků "Zesil svůj hlas", který sdružuje jak členy ČSSD, tak její sympatizanty. Sympatizanti se mohou účastnit různých zajímavých akcí v regionech (posezení s představiteli sociální demokracie, poslanci, senátory, hejtmany i dalšími sympatizanty, exkurze do Parlamentu ČR, Lidového domu, atd.). Každoročně pořádáme pro zájemce víkendové Letní setkání. Registrace zaniká písemným nebo on-line zrušením registrace ze strany účastníka. Registrace může být kdykoliv zrušena ze strany České strany sociálně demokratické bez udání důvodu.

Podmínky registrace

 • muž, žena starší 15 let
 • občan Evropské Unie
 • není členem ČSSD ani žádné jiné politické strany
 • souhlasí s myšlenkami sociální demokracie

Principy Přátel sociální demokracie

„Přátelé sociální demokracie“ sjednocují lidi, kterým není lhostejná budoucnost naší země a kteří nechtějí dovolit pravicovým stranám pokračovat v experimentech namířených proti drtivé většině občanů ČR.

„Přátelé sociální demokracie“ podporují politiku České strany sociálně demokratické a ztotožňují se zejména s těmito dlouhodobými cíli ČSSD:

 • zdravotnictví, které slouží všem, ne pouze tomu, kdo na to má
 • vysokoškolské vzdělání dostupné schopným, nejen bohatým
 • podpora mladých rodin s dětmi, protože děti mají přinášet radost, ne starosti
 • šetrný přístup k prostředí, ve kterém žijeme
 • kvalitní péče o důchodce, postižené a všechny lidi, kteří ji potřebují
 • úsporný a efektivní stát, který se zodpovědně stará o své občany a také občany, jimž není lhostejný osud tohoto státu

Přátelé sociální demokracie myslí na budoucnost svou i svých dětí a nebojí se dát najevo svůj názor. Sociálnědemokratické myšlenky jsou založeny na svobodě, demokracii, sociální spravedlnosti a úctě k prostředí, v němž žijeme.