Letní setkání Přátel sociální demokracie ve Zdicích

Na úspěšnou akci v loňském roce se nám podařilo navázat i letos. Tentokrát dvaadvacet účastníků z řad Přátel sociální demokracie hostily středočeské Zdice. Z představitelů ČSSD přijeli diskutovat předseda strany Bohuslav Sobotka, senátor Marcel Chládek, místopředseda ČSSD Martin Starec a místopředseda ÚKK Jan Morávek.

Martin Starec a Jan Morávek přítomne ve dvou pouztavých seminářích seznámili přítomné s historií sociální demokracie v českých zemích od počátků v roce 1878 až do jejícho obnovení po roce 1989.

Sympatizanty sociální demokracie přišli i představitelé místní samosprávy - starosta Antonín Sklenář a místostarosta Přemysl Landa (oba za ČSSD) a předseda okresní ČSSD Bohumil Taraba.

Kromě besed byl program obohacen také návštěvou hradů Křivoklát a Točník, procházkou po Zdicích v doprovodu pana starosty a především přátelskou a nenucenou atmosférou, která je pro setkání Přátel sociální demokracie typická.