XXXVI. sjezd ČSSD

Několik sympatizantů se zúčastnilo i 36. sjezdu ČSSD v Brně. Do budoucna bychom vždy pár zájemců rádi pozvali  i na další jednání orgánů ČSSD, např. Poslaneckého klubu ČSSD nebo Ústředního výkonného výboru ČSSD.