Programová konference Teplice

Několik oslovených sympatizantů přijalo pozvání na Programovou konferenci ČSSD konanou 8. března 2010 v severočeských Teplicích. Během konference měli možnost podebatovat se statutárním místopředsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou a setkat se pochiopitelně i s dalšími představiteli ČSSD a sympatizanty z řad známých osobností.